Muut

Nainen & Keho -kurssi

Nainen & keho -kurssi on naisille suunnattu matka kohti lempeämpää suhdetta itseensä ja omaan, koko elämän läpi muuttuvaan, ihmeelliseen naisen kehoon.

Kurssilla tehdään aiheeseen sovellettuja mindfulness- ja kehotietoisuusharjoituksia sekä lempeää kehonhuoltoa. Lisäksi voimauttavissa harjoituksissa tutkitaan suhdetta kehollisuuteen luovin menetelmin.

Opettelemme asuttamaan omaa kehoamme tässä hetkessä kokemisen ja aistimisen kautta, tiedostamaan omia tarpeitamme, tunteitamme - kehon viestejä herkemmin. Tämän taidon vaikutukset näkyvät henkisen ja fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin kohentumisena.

Jokainen asettaa kurssilla omat henkilökohtaiset tavoitteensa, mutta yhteisenä aikomuksena on itsekritiikin otteesta hellittäminen ja itsensä arvostaminen.

Kurssi sopii myös kivun, sairauden ja liikuntarajoitteiden kanssa eläville.


Nainen&keho -kurssit tilauksesta.