Yhteystyöstä  


Olen Hanna Aaltonen, hyvinvoinnin rakentumisen, keho-mieli -yhteyden ja ihmisyyden intohimoinen tutkija.

Asiakkaani ovat kuvanneet minua lämpimäksi, läsnäolevaksi, myötätuntoisen vahvasti ryhmiä kannattelevaksi ja tarkkanäköiseksi työssäni.

Koulutukseltani olen mm. tanssi- ja liiketerapeutti (vuoden perusopinnot ja 3 vuoden ammatilliset opinnot, Eino Roiha Instituutti), mindfulness-ohjaaja ja tanssin ja somatiikan (kehotietoisuusmenetelmien) ohjaaja (Itä-Suomen liikuntaopisto).

Oma elämänpolkuni kulkee meditaation parissa. Olen harjoittanut buddhalaista meditaatiota pitkään niin hiljaisilla retriiteillä, Thaimaan luostareissa kuin arjessakin. Olen saanut kunnian olla useiden kansainvälisesti arvostettujen opettajien, muun muassa Sayadaw U Tejaniyan, Caroline Jonesin, Leigh Brasingtonin, S.N. Goenkan ja Martine Batchelorin opetuksessa.
Suomessa tunnettu meditaatioretriittejä ja -kursseja järjestävä yhteisö Nirodha ry on lähellä sydäntäni ja olen ollut mukana sen toiminnassa viimeisen vuosikymmenen. Parhaillaan toimin Nirodhan hallituksessa. 

Olen myös opiskellut mindfulness-ohjaamista ja ohjannut mindfulness-kursseja vuodesta 2014.

Työssäni terapeuttina minua kiinnostaa meditaation/mindfulnessin hyödyntäminen osana terapeuttista kontekstia. Erilaiset luovat menetelmät, kirjoittaminen, tanssiminen ja piirtäminen kuuluvat myös terapiapakkiini - asiakkaan toiveista ja tarpeista riippuen. Olen todennut nämä ja keho-mieli -yhteyden tutkimisen korvaamattomaksi terapiassa. Uskon vahvasti, että keskusteluterapialla voidaan päästä vain tiettyyn pisteeseen - kohtaan, josta eteenpäin olisi vielä paljon tehtävissä oman hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen vahvistamiseksi. Tällä hetkellä työssäni minua kiinnostaa erityisesti itsesäätely ja autonomisen hermoston toiminta suhteessa traumaan sekä itsemyötätunnon kehittyminen. Aloitan sensomotorisen psykoterapian opinnot vuonna 2021. Sensomotorinen terapia on kehollinen psykoterapiamenetelmä traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoitoon.

Olen omistanut elämäni kehotietoisuuden tutkimiselle viimeisen 13 vuoden ajan, hyödyntäen laajasti monenlaisia menetelmiä. Meditaation ja eri terapiamuotojen lisäksi kehollisina itsetutkimuksen välineinä ovat kulkeneet kontakti-improvisaatio ja autenttisen liikkeen menetelmä. Opinnoissani olen tutustunut esimerkiksi myös tieteellisesti tutkitun The BodyMind Approachin menetelmään (lääketieteellisesti selittämättömiin oireisiin) sekä Body-mind centeringin, TREn, Feldenkraisin ja rentoutuksen menetelmiin. Voisi sanoa, että minuun ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen myös Perun ja Brasilian alkuperäiskansojen perinneparantamisen traditiot. Hyödynnän niistä ammentamaani ymmärrystä ihmisyydestä työssäni.

Kipeä kohta sinussa on paikka, jossa kasvu ja muutos hyvään voi alkaa. 

Vaaditaan vain oikeat olosuhteet.