Yhteystyöstä  


Olen Hanna Aaltonen, ihmismielen ja kehollisuuden intohimoinen tutkija. Olen koulutettu tanssi- ja liiketerapeutti (vuoden perusopinnot ja 3 vuoden ammatilliset opinnot) ja mindfulness-ohjaaja. Olen myös opiskellut sensomotorista psykoterapiaa traumojen ja kiintymyssuhdehaavojen hoitoon kaksi vuotta.

Työssäni minua kiinnostaa meditaation/mindfulnessin hyödyntäminen osana terapeuttista kontekstia. Erilaiset luovat menetelmät - kirjoittaminen, tanssiminen ja piirtäminen kuuluvat terapiapakkiini, asiakkaan toiveista ja tarpeista riippuen. Luovuus ja keho-mieli -yhteys ovat korvaamattomia terapiassa! Yksinomaan keskustelumuotoisella terapialla päästään koskettamaan joitain ihmisyyden puolia, mutta kehon mukaan ottaminen terapiaprosessiin voi mahdollistaa kokonaisvaltaisempaa eheytymistä. Yksi kiehtovimpia puolia työssäni on saada todistaa läheltä ihmisen kasvua omaan potentiaaliinsa.

Asiakkaani ovat kuvanneet minua lämpimäksi, läsnäolevaksi ja tarkkanäköiseksi työssäni. Terapiatyössä minulla on erityisosaamista seuraavilla osa-alueilla: autonomisen hermoston toiminta, masennus ja ahdistus, trauma, henkisestä ja fyysisestä väkivallasta toipuminen ja itsemyötätunnon kehittäminen.

Oma elämänpolkuni kulkee meditaation parissa. Olen harjoittanut buddhalaista meditaatiota 15 vuoden ajan niin hiljaisilla retriiteillä, Thaimaan luostareissa kuin arjessakin. Toimin vapaaehtoisena meditaatioretriittejä ja -opetusta järjestävässä yhdistyksessä, Nirodha ry:ssä.

Elämässäni ovat pitkään kulkeneet mukana myös kontakti-improvisaatio ja autenttisen liikkeen menetelmä. Vuosikymmen taaksepäin opiskelin tanssia somatiikkaan (kehotietoisuusmenetelmiín) painottaen Itä-Suomen liikuntaopistossa. Lisäkoulutuksissa tutuksi ovat tulleet myös BodyMind Approach (tieteellisesti tutkittu menetelmä lääketieteellisesti selittämättömiin oireisiin) ja Body-mind centering.Kipeä kohta on paikka, jossa kasvu ja muutos hyvään voi alkaa.