Voimaa ja viisautta                   keho-mieli -yhteydestä

Terapia

Yksilöterapia

Yksilöterapia muokkautuu elämäntilanteesi ja toiveidesi pohjalta näköiseksesi matkaksi, jossa toimin kanssakulkijana. Useimmiten terapeuttinen työskentely kanssani painottuu kehollisiin ja luoviin menetelmiin. Kehon huomioivat menetelmät ovat sekä hyvinvoinnin tukemisen että eheytymisen kannalta korvaamattomia terapiassa. Niistä hyötyy suuresti esimerkiksi:

- isojen elämänmuutosten keskellä

- perhe- tai parisuhdekriisitilanteissa

- lapsuuden kiintymyssuhteisiin, identiteettiin tai kehonkuvaan liittyvissä haasteissa

- trauma-, masennus-, ahdistus- ja loppuunpalamisoireiden tapauksessa

Käytän yksilöterapiassa terapeuttisen keskustelun ohella - tilanteestasi riippuen - sensomotorista psykoterapiaa, somaattisia menetelmiä, tanssi-liiketerapiaa, mindfulness-menetelmiä ja terapeuttista kuvan tekemistä.

Edellämainituista tanssi- ja liiketerapia kuuluu taideterapioiden ryhmään, jossa psykoterapeuttisessa työskentelyssä hyödynnetään luovaa liikettä. Tanssi- ja liiketerapiaankaan et tarvitse aiempaa kokemusta tanssista tai hyvää kuntoa - hengityskin on liikettä. 


Pidän vastaanottoa sekä Fiskarsissa että Helsingissä (Ullanlinna ja Munkkiniemi). Yksilöterapia on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyksin.

yhteystyo(at)gmail.com

041 436 0110


AJANVARAUSTA, MAKSUA JA PERUUTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT JA EHDOT:

 Tutustumiskertojen (1-3 kertaa) ja Zoom-välitteisen terapian ajanvarausten peruutukset tulee tehdä viimeistään 24h ennen sovittua tapaamista. Muussa tapauksessa varatusta ajasta veloitetaan täysi hinta.

Tutustumiskerrat ovat mahdollisuus asiakkaalle ja terapeutille kuulostella miltä yhteistyö tuntuu ja tehdä sen pohjalta päätös jatkosta.

 Tutustumiskertojen jälkeen, terapiajakson aikana tapaamisten peruutusaika on vähintään 14vrk eli asiakas sitoutuu maksamaan seuraavan kahden viikon ajalle sovitut tapaamiset, poissaoloista riippumatta.  Sairastumistapauksissa maksuvelvollisuudesta voi vapautua lääkärintodistuksen esittämällä.
Peruutusehto mahdollistaa osaltaan kohtuulliset yksilöterapiahinnat (mm. siitä huolimatta, että terapiassa käytetään salia pienen huoneen sijaan).

Yksilöterapia maksaa 82€/h tai 105€/1,5h.

Terapia etäyhteyksin maksaa 72€/h tai 92€/1,5h.


Tanssiterapiaryhmät

Psykoterapeuttisen työskentelyn hyödyt yhdistettynä luovaan ilmaisuun ja liikkumisen nautintoon!

Tanssiterapiaryhmissä hyödynnetään laajasti erilaisia tanssi- ja liiketerapeuttisia menetelmiä, mindfulnessia, rentoutusta ja terapeuttista keskustelua hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen lisäämiseksi. Terapiaryhmässä on tilaa jokaisen yksilöllisille tarpeille ja tavoitteille. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta tanssista tai hyvää fyysistä kuntoa. Jokaisella on kyky omannäköiseensä luovaan ilmaisuun!


Tammikuussa 2023 alkaa Munkkiniemessä (Hki) kaksi uutta ryhmää:

Tiistaisin klo 15:30-17:30

Tiistaisin klo 18-20

Ryhmät tapaavat viikottain juhannusviikolle saakka. Ilmoittautuminen koskee terapiaryhmän koko kevätkautta (19 tapaamiskertaa). Osallistuminen maksaa 36€ / 2h kerta eli terapiaryhmä maksaa puolessa vuodessa osallistujalle yhteensä 684.
Jokainen osallistuja käy yksilötapaamisessa (
36€/30min) ennen ryhmän ensimmäistä yhteistapaamista.

Kysy tarkempaa tietoa tai ilmoittaudu:

yhteystyo(at)gmail.com

041 436 0110


ILMOITTAUTUMISTA, MAKSUA JA PERUUTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT JA EHDOT:

Paikka ryhmässä varataan ilmoittautumalla sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautunut saa ryhmään osallistumista koskevat tiedot ja varausmaksun laskun (100 euroa) sähköpostitse. Varausmaksun osuus vähennetään kyseessä olevan kauden kokonaissummasta, josta lasku toimitetaan sähköpostitse ryhmän alkaessa. Kausimaksun voi jakaa tarvittaessa useampaan erään.

Terapiaryhmien tapauksessa pidätän oikeuden olla ottamatta ilmoittautunutta ryhmään jos alun yksilötapaamisen pohjalta vaikuttaa siltä, ettei ryhmään osallistuminen palvelisi ilmoittautuneen tai ryhmän tarpeita. Tässä tapauksessa myös varausmaksun osuus palautetaan ilmoittautuneelle.
Mikäli osallistuja itse peruuttaa paikkansa yli 2 viikkoa ennen kurssin/ryhmän alkua, palautetaan maksu kurssista lukuunottamatta varausmaksun osuutta. Jos osallistuja peruuttaa paikkansa alle 14 vrk ennen ryhmän aloituspäivää tai ryhmän jo alettua maksu palautetaan ainoastaan sairastumistapauksissa, jotka estävät kokonaan osallistumisen kurssille. Tällöin maksun palautusta/laskun peruutusta voi hakea lääkärintodistuksella.

Keho-mieli -terapia

Uudenlaista oivallusta ja voimaa muutokseen Keho-mieli -terapiasta 

Keho-mieli -terapiassa ihmisen kasvua ja vaikeista kokemuksista toipumista lähestytään niin mielen, kehon kuin luovuudenkin työkaluilla. Puhuminen yhdistyy yksinkertaisiin, kehollisiin harjoituksiin, mindfulnessiin ja luoviin reflektiomenetelmiin.
Keho-mieli -terapian taustalla vaikuttavat integratiivisen psykoterapian viitekehys ja buddhalainen psykologia.

Kehollinen työskentely on traumasensitiivistä ja jokaisen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioidaan. 

Tutkimustiedon valossa kehokeskeiset menetelmät ovat osoittautuneet korvaamattomaksi muutostyöskentelyssä ja kipeistä tai traumaattisista kokemuksista toipumisessa. Toinen tärkeä osa hedelmää kantavassa terapiaprosessissa on terapeutin kyky tukea asiakasta tämän omantahtisessa etenemisessä. Tämä vaatii terapeutilta ammattitaitoa ja osaamista autonomisen hermoston toiminnan tunnistamisessa ja säätelyssä. Yhdistetään tähän lämpimän turvallinen yhteys toiseen niin olemme kasvun äärellä!

 
Ryhmään osallistuminen maksaa 36€ / kerta (tuplatunti).
Jokainen osallistuja käy yksilötapaamisessa 
(36€/30min) ennen ryhmän ensimmäistä yhteistapaamista. 

Ryhmän toteutustapa on koronatilanteen turvallisesti huomioiva ja käyttämämme sali pieneen ryhmäkokoon suhteessa suuri ja hyvin ilmastoitu. 
 

Kysy tarkempaa tietoa tai ilmoittaudu:

yhteystyo(at)gmail.com

041 436 0110


ILMOITTAUTUMISTA, MAKSUA JA PERUUTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT JA EHDOT:

Paikka ryhmässä varataan ilmoittautumalla sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautunut saa ryhmään osallistumista koskevat tiedot ja varausmaksun laskun (100 euroa) sähköpostitse. Varausmaksun osuus vähennetään kausimaksusta, josta lasku toimitetaan sähköpostitse ryhmän alkaessa. Kausimaksun voi jakaa tarvittaessa useampaan erään.

Terapiaryhmien tapauksessa pidätän oikeuden olla ottamatta ilmoittautunutta ryhmään jos alun yksilötapaamisen pohjalta vaikuttaa siltä, ettei ryhmään osallistuminen palvelisi ilmoittautuneen tai ryhmän tarpeita. Tässä tapauksessa myös varausmaksun osuus palautetaan ilmoittautuneelle.
Mikäli osallistuja itse peruuttaa paikkansa yli 2 viikkoa ennen kurssin/ryhmän alkua, palautetaan maksu kurssista lukuunottamatta varausmaksun osuutta. Jos osallistuja peruuttaa paikkansa alle 14 vrk ennen ryhmän aloituspäivää tai ryhmän jo alettua maksu palautetaan ainoastaan sairastumistapauksissa, jotka estävät kokonaan osallistumisen kurssille. Tällöin maksun palautusta/laskun peruutusta voi hakea lääkärintodistuksella.